Trồng cây mắc ca được hỗ trợ vốn

trong cay mac ca - Trồng cây mắc ca được hỗ trợ vốn

Nhà đầu tư trồng cây mắc ca từ 50 ha trở lên được hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi ha để xây dựng đồng ruộng, gây giống.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30 hướng dẫn lập dự toán, thanh-quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

trong cay mac ca - Trồng cây mắc ca được hỗ trợ vốn

Theo đó, một số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như nuôi trồng hải sản trên biển, đầu tư chăn nuôi, giết mổ gia súc… sẽ được hỗ trợ từ ngân sách. Riêng với các doanh nghiệp trồng từ 50 ha mắc ca trở lên được hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi ha. Sản xuất giống cây mắc ca quy mô 500.000 cây giống mỗi năm trở lên cũng được hỗ trợ tối đa 70% chi phí đầu tư.

Theo quy định tại Thông tư, các khoản kinh phí hỗ trợ thuộc dự toán ngân sách được giao hàng năm. Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư, khi hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án hoàn thành được tạm ứng, thanh toán 70% mức hỗ trợ theo hạng mục, gói thầu.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Canh bạc 200ha mắc ca của nghệ sĩ nhiếp ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *