Tin tức

RSS feed for this section

Trồng cây mắc ca được hỗ trợ vốn

Nhà đầu tư trồng cây mắc ca từ 50 ha trở lên được hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi ha để xây dựng đồng ruộng, gây giống. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30 hướng dẫn lập dự toán, thanh-quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210 […]